Dessa delar ingår i en hundförsäkring

Hundförsäkringar är uppdelade i de två delarna livförsäkring och veterinärvårdsförsäkring. I de allra flesta fall så räcker det med veterinärvårdsförsäkringen. Livförsäkring är mestadels aktuell för de personer som har sin hund som en del av sin inkomst. Det kan handla om avel, tävling etc. Vad som ingår i en hundförsäkring kan variera mellan de  olika försäkringsbolagen, men det som listas nedan är det som brukar ingå i de flesta.

Livförsäkring för hundar

Ifall Er hund avlider betalar Ert försäkringsbolag ut en summa pengar till Er. Denna livförsäkring kan vara bra att ha då ett kärt husdjur kan lämna ett ganska stort tomrum efter sig, som Ni kanske gärna skulle vilja fylla med ett nytt husdjur. I detta fall kan pengarna från livförsäkringen användas för att skaffa en ny hund eller för att ordna med sådant som dyker upp i samband med att hunden avlider.

Reglerna för livförsäkringen är sådana att Ni får ett visst belopp ifall hunden avlider. Detta belopp minskar i takt med att Er hund blir gammal. Detta eftersom risken för att hunden dör då är högre. När hunden uppnår en viss ålder kommer sedan beloppet som Ni får ut att minska till den grad att Ni inte får ut någon ersättning alls. Här är det extra viktigt att hålla koll på och veta vad som gäller för just den hundförsäkring du vill teckna eller redan har tecknat. Åldern är inte densamma för alla försäkringar hos de olika försäkringsbolagen. Det är således viktigt att Ni jämför och ser vad som passar just Er situation, ekonomi och hund bäst.

Veterinärvårdsförsäkring för hundar

Veterinär med hund

Veterinär med bl a hund

Veterinärvårdsförsäkringen betalar ut pengar ifall Er hund råkar ut för en olycka eller blir sjuk och behöver behandlas av en veterinär. Har Ni otur kan kostnaderna för besöket till veterinären bli högt, då är det skönt att ha en hundförsäkring som täcker det mesta av kostnaderna.

Var uppmärksam på att även om Er försäkring täcker upp en stor mycket av kostnaderna kan det fortfarande bli en del att betala, beroende på vad Er hund råkat ut för. Försäkringarna täcker i huvudsak själva veterinärbesöket. Utöver det kan det tillkomma medicin till hunden, förebyggande behandlingar och veterinärens resor om han måste komma till Er. Som ett höftmått kan Ni räkna med att utöver själva självrisken behöva mellan 20 till 25% av kostnaderna som överstiger självrisken. Detta är fortfarande betydligt mindre att betala än om Ni hade fått betala hela beloppet. Detta är synnerligen sant om hunden behöver genomgå dyra operationer.

Maxbeloppet för veterinärvårdsförsäkringen sänks när hunden blir 7 eller 8 år, den upphör dock aldrig helt.

Observera att försäkringen inte gäller för så kallade dolda fel. Med dolda fel menas en sjukdom eller skada som fanns när försäkringen tecknades men då inte kunde upptäckas.